INFORMACJE PRASOWE

REJESTR AKCJONARIUSZY MCC TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Z dniem 1 marca 2021 roku następuje ukonstytuowanie się Rejestru Akcjonariuszy Medical Continence Centers S.A. w wersji elektronicznej. Akcje w formie dokumentowej (papierowej) tracą ważność. Akcjonariuszami korzystającymi z pełni swoich praw będą tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy, które wcześniej złożyły w siedzibie Spółki akcję wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

WIĘCEJ

RUSZA GLOBALNA PLATFORMA WSPIERAJĄCA OSOBY Z INKONTYNENCJĄ - 7 WERSJI JĘZYKOWYCH, W TYM POLSKA

W styczniu 2021 startuje nowy, międzynarodowy projekt World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) pod nazwą "Support In Continence". Dzięki współpracy kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych powstała nowoczesna platforma internetowa, służąca do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat inkontynencji. Platforma została przygotowana w 7 wersjach językowych (angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej i włoskiej). Polskim partnerem platformy jest Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti", z którym MCC wiąże strategiczna umowa o współpracy.

WIĘCEJ