RELACJE INWESTORSKIE

O SPÓŁCE

Medical Continence Centers S.A. (MCC) jest polską inicjatywą zorientowaną na specjalistyczną niszę w medycynie, która dla wielu pozostaje nadal tematem tabu, pomimo wielkości skali.

Postępujące starzenie się mieszkańców Europy, zmiany cywilizacyjne oraz wzrost świadomości społecznej wymagają nie tylko zwiększenia specjalistycznej oferty, ale także rozszerzenia i poprawy jakości świadczonych usług. Stwarza to doskonałą szansę dla inwestorów.

Uruchomienie nowej generacji interdyscyplinarnych placówek medycznych wymaga współpracy wykraczającej poza ścisłą medycynę. Dzięki wiedzy i kwalifikacji zespołu oraz nabytego latami doświadczenia w kreowaniu interdyscyplinarnej współpracy medycznej, MCC ma wszelkie podstawy stać się liderem w opiece nad osobami z zaburzeniami dolnych dróg moczowych.

To co szczególnie wyróżnia MCC spośród wielu innych prywatnych placówek medycznych na polskim rynku to strategia pozyskiwania kapitału na rozwój, poprzez którą edukujemy, angażujemy i tym samym ciągle poszerzamy społeczność - naszych ambasadorów.

STRATEGIA

Uruchomienie pierwszej placówki wzorcowej w Warszawie jest początkiem realizacji strategii rozwoju MCC.

Dziś najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej silnych gospodarczo krajów jest kreatywność. To wartość dodana decyduje o atrakcyjności produktu/usługi i jest głównym motorem decyzji konsumentów/pacjentów. Dlatego tak istotne dla strategii MCC jest wyjście poza oferowanie wyłącznie standardowych usług medycznych, często opartych na przestarzałym modelu. Temu ma służyć uruchomienie wzorcowego centrum w Warszawie, które będzie dla kolejnych, uruchamianych placówek kreatorem innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych pod potrzeby specyficznego i trudnego pacjenta z NTM.

Nie inwestując w powstawanie nowych budynków, inwestujemy w ludzi i sprzęt, będąc jednocześnie pożądanym najemcą dla dynamicznie rozrastających się w polskich miastach centrach biurowo-usługowych. To pozwala nam na optymalne określenie lokalizacji każdej placówki, do której łatwo się dostać nawet w godzinach szczytu. To pozwala również ograniczyć poziom angażowanego kapitału i jego szybszy zwrot, umożliwiając dalsze reinwestycje, rozwój i w konsekwencji ponadprzeciętny wzrost wartości spółki.

Model biznesowy MCC nie zakłada ograniczania się wyłącznie do osób zamożnych, których w Polsce od wielu lat co roku przybywa. Wręcz przeciwnie, przy utrzymaniu najwyższej jakości, uruchamiamy mechanizmy łączące zaangażowanie społeczne z większą dostępnością do oferowanych przez nas świadczeń. Kluczem są nasze ponad 20-letnie relacje i doświadczenia związane z budowaniem społeczności pacjentów w Polsce i na świecie.

ZAŁOŻYCIELE

Tomasz Michałek

Współtwórca i współzałożyciel MCC

Początek kariery zawodowej w latach 1995-97 w Londynie (Wlk. Brytania), gdzie pracował na stanowiskach: sales executive, project coordinator a następnie project manager w przedsiębiorstwach (Pan-European Conferences Ltd, Midland Investment Corporation Ltd oraz  Eastern Europe Consultancy Ltd) specjalizujących się w realizacji międzynarodowych konferencji inwestycyjnych, organizowanych we współpracy z Grupą Banku Światowego (IFC, MIGA), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EIB), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Po powrocie do Polski project manager a następnie marketing manager w grupie Warsaw Voice S.A. (1997-2003), gdzie był m.in. współtwórcą i głównym koordynatorem cyklu konferencji gospodarczych "Succeed with Poland" (Bruksela, Sztokholm, Edynburg, Nowy Jork, Tel Awiw). Od 2004 roku skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. Pełnomocnik Zarządu Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury "ProLinea" w latach 2005-2010 (inwestycje celu publicznego).

Z branżą medyczną związany od 2002 roku, gdy został dyrektorem Programu "NTM - Normalnie Żyć" (kampania społeczna nt. nietrzymania moczu). Od 2004 roku wydawca i następnie redaktor naczelny "Kwartalnika NTM", pisma popularno-naukowego nt. schorzeń urologicznych i uroginekologicznych. Od 2007 roku pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" ds. współpracy międzynarodowej. Od 2008 roku Członek Rady Wykonawczej World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) - skarbnik. W latach 2008-2016 członek Continence Promotion Committee of the International Continence Society (ICS). Współautor dziesięciu edycji raportu "Pacjent z NTM w systemie ochrony zdrowia".

Od 2010 roku prezes zarządu OCI Sp. z o.o., przedsiębiorstwa marketingowego zajmującego się:

 • organizacją spotkań naukowych o tematyce medycznej, społeczno-gospodarczej i senioralnej (m.in. międzynarodowe kongresy "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne", "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie", "Farmacja 21" oraz ponad 150 regionalnych seminariów z tematyki ochrony zdrowia),
 • wydawaniem publikacji o charakterze medycznym  (m.in. "Poradnik dla pacjentów urologicznych i ich rodzin" we współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym, "Poradnik dla pacjentek ginekologicznych" we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, "Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji" we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych),
 • realizacją badań marketingowych dla firm z branży medycznej.

Tomasz Michałek urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University). Posiada dyplom BBA Oxford Brookes University.

Dr n. med. Andrzej Przybyła

Współtwórca i współzałożyciel MCC

Doktor nauk medycznych w dziedzinie urologii (Doktorat Uniwersytetu w Getyndze / Georg-August-Universität Göttingen, w Niemczech), specjalista urolog, androlog, biegły sądowy.

W latach 2012-2014 główny urolog Deutsche Rentenversicherung Bund (odpowiednik polskiego ZUS).

Współtwórca standardów rehabilitacji urologicznej w Niemczech.

Związany między innymi z Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit i Stiftung Männergesundheit Berlin. Certyfikowany członek Deutsche Kontinenz Gesellschaft (Niemieckie Centrum Kontynencji).

Jest pionierem rehabilitacji urologicznej w Polsce (opieka nad Pacjentami z nietrzymaniem moczu i impotencją po operacjach prostaty).

Wielokrotnie wyróżniany przez organizacje pacjenckie (Uniwersytety Trzeciego Wieku, instytucje publiczne i senioralne), odznaczony m.in. przez Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator". Twórca Projektu Andros, dedykowanego pacjentom z NTM. Jako doświadczony praktyk pozostaje szczególnie aktywny na polu rozwoju fizjoterapii urologicznej i uroginekologicznej.

Andrzej Przybyła urodził się w 1978 roku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie leczenia NTM, zaburzeń seksualnych, aging male.

WŁADZE SPÓŁKI

ZARZĄD II KADENCJI

Tomasz Michałek

Prezes Zarządu Spółki

Początek kariery zawodowej w latach 1995-97 w Londynie (Wlk. Brytania), gdzie pracował na stanowiskach: sales executive, project coordinator a następnie project manager w przedsiębiorstwach (Pan-European Conferences Ltd, Midland Investment Corporation Ltd oraz  Eastern Europe Consultancy Ltd) specjalizujących się w realizacji międzynarodowych konferencji inwestycyjnych, organizowanych we współpracy z Grupą Banku Światowego (IFC, MIGA), Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EIB), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). Po powrocie do Polski project manager a następnie marketing manager w grupie Warsaw Voice S.A. (1997-2003), gdzie był m.in. współtwórcą i głównym koordynatorem cyklu konferencji gospodarczych "Succeed with Poland" (Bruksela, Sztokholm, Edynburg, Nowy Jork, Tel Awiw). Od 2004 roku skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej. Pełnomocnik Zarządu Towarzystwa Rozwoju Infrastruktury "ProLinea" w latach 2005-2010 (inwestycje celu publicznego).

Z branżą medyczną związany od 2002 roku, gdy został dyrektorem Programu "NTM - Normalnie Żyć" (kampania społeczna nt. nietrzymania moczu). Od 2004 roku wydawca i następnie redaktor naczelny "Kwartalnika NTM", pisma popularno-naukowego nt. schorzeń urologicznych i uroginekologicznych. Od 2007 roku pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" ds. współpracy międzynarodowej. Od 2008 roku Członek Rady Wykonawczej World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) - skarbnik. W latach 2008-2016 członek Continence Promotion Committee of the International Continence Society (ICS). Współautor dziesięciu edycji raportu "Pacjent z NTM w systemie ochrony zdrowia".

Od 2010 roku prezes zarządu OCI Sp. z o.o., przedsiębiorstwa marketingowego zajmującego się:

 • organizacją spotkań naukowych o tematyce medycznej, społeczno-gospodarczej i senioralnej (m.in. międzynarodowe kongresy "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne", "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie", "Farmacja 21" oraz ponad 150 regionalnych seminariów z tematyki ochrony zdrowia),
 • wydawaniem publikacji o charakterze medycznym  (m.in. "Poradnik dla pacjentów urologicznych i ich rodzin" we współpracy z Polskim Towarzystwem Urologicznym, "Poradnik dla pacjentek ginekologicznych" we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, "Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji" we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych),
 • realizacją badań marketingowych dla firm z branży medycznej.

Jako Prezes Zarządu MCC, odpowiada za wszystkie pozamedyczne aspekty funkcjonowania firmy. Jako doświadczony praktyk pozostaje również aktywny na polu negocjacji warunków współpracy z personelem medycznym.

Tomasz Michałek urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University). Posiada dyplom BBA Oxford Brookes University.

Tomasz Michałek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Tomasz Michałek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

man

Cezary Szafarz

Wiceprezes Zarządu Spółki ds. finansowych i inwestycji

Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku Organizacja i Zarządzanie (katedra Budownictwo Lądowe), a sam dyplom magistra uzyskał podczas programu finansowanego przez fundusz PHARE we współpracy z Duńskim Instytutem Technologii w Kopenhadze.

Po zakończeniu studiów pracował jako menedżer audytu i doradztwa biznesowego w Coopers & Lybrand, a następnie PwC, gdzie dodatkowo zdobył jeden z uznanych międzynarodowych certyfikatów finansowych (ACCA).

W ciągu swojej przeszło 25-letniej kariery doradczej, a następnie bezpośrednio w biznesie pracował jako Dyrektor ds. Finansów / doradca Zarządu dla wielu międzynarodowych organizacji z branży budowlano - instalacyjnej, FMCG oraz farmaceutycznej i medycznej, w tym: Macro Cash and Carry, Farm Frites (Aviko), Geberit, Rawlplug-Koelner, Glaxo Wellcome (GlaxoSmithKline), Medicover, Origin (LNA Sante Origin).  

Jako doświadczony menedżer specjalizuje się w budowaniu strategii finansowych oraz mechanizmów kontrolingu dla firm znajdujących się w fazie dynamicznych zmian lub szybkiego wzrostu (tzw. "Start-ups"). Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu operacyjnych planów finansowych oraz w ich efektywnej komunikacji i wdrażaniu na poziomie Zarządu oraz Dyrektorów wykonawczych. Potrafi skutecznie wdrażać systemy informatyczne, w tym aplikacje do optymalizacji portfolio sprzedaży i oszczędności kosztowych.

W MCC doradza pozostałym Członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Spółki, w procesach decyzyjnych oraz w kontaktach z inwestorami / przy pozyskiwaniu finansowania na dalszy rozwój Spółki.

Cezary Szafarz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Cezary Szafarz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

RADA NADZORCZA II KADENCJI

Prof. Piotr Błędowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej MCC

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych. Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Specjalista z dziedziny gerontologii społecznej.

W latach 2005-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) oraz wiceprezes w latach 2014-2017 Od 2017 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTG. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się: polityka społeczna, gerontologia społeczna, problemy społeczne krajów Unii Europejskiej i społeczne aspekty integracji europejskiej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych badanym zagadnieniom. Od 2011 roku członek Zespołu ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Kierownik największego projektu badawczego osób starszych w Polsce pt. "Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce" (PolSenior) - 2012 rok.

Prowadził wykłady gościnne na Uniwersytetach w Mainz, Duisburgu, Kolonii, Lipsku oraz na Uniwersytecie w Dalian (Chiny).

Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020.

Piotr Błędowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec MCC. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Beata Treszczyńska

Członek Rady Nadzorczej MCC

Dyrektor zarządzająca działalnością w Polsce firmy farmaceutycznej Laboratorios Farmaceuticos ROVI S.A. W latach 2003-2011 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Polsce oraz Dyrektora CEE działu Healthcare firmy SCA Hygiene Products (marka TENA - światowy lider w kategorii produktów absorpcyjnych dla osób z nietrzymaniem moczu). W latach 2011-2016 zarządzała działalnością firmy Reckitt Benckiser Pharmaceuticals na terenie CEE.

Beata Treszczyńska urodziła się w 1966 roku. Jest absolwentem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia podyplomowe SGH z zakresu zarządzania.

Beata Treszczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec MCC. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Maria Wielgosz

Członek Rady Nadzorczej MCC

Radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarią prawną Wielgosz i Wspólnicy. Specjalista w zakresie prawa medycznego, błędów w sztuce lekarskiej, ochrony dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej oraz odpowiedzialności za szkodę.

Maria Wielgosz urodziła się w 1967 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Była uczestnikiem Podyplomowych studiów Doradztwa Podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładała z podstaw prawa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Współtworzyła i prowadziła w Polsce oddział francuskiej Kancelarii Prawnej Boyer Clement Pegand. Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie wykonuje zawód w ramach kancelarii prawnej Wielgosz i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego, błędów w sztuce lekarskiej, ochrony dóbr osobistych i prawa własności intelektualnej, oraz odpowiedzialności za szkodę.

Maria Wielgosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec MCC. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

AKCJONARIAT

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 4% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 4% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Warszawa, 5 czerwca 2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki MEDICAL CONTINENCE CENTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000743658, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A. odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Uchwała nr 1).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (Uchwała nr 2).
 4. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad (Uchwała nr 3).
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz opinii biegłego rewidenta.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki.
 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmującego w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 4).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 5).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki w roku 2023. (Uchwała nr 7).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Michałkowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 8).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Przybyle - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (Uchwała nr 9).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Cezarowi Szafarzowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 10).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Błędowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 11).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Treszczyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 12).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marii Wielgosz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Uchwała nr 13).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki (Uchwała nr 14).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań, w wyniku których zobowiązania Spółki wynikające z umów pożyczek, które zostaną udzielone Spółce przez zewnętrzne podmioty fizyczne i prawne, z wyłączeniem członków Zarządu, na działania inwestycyjne, operacyjne i rozwojowe oraz związane z finansowaniem dalszej działalności, przekroczą wartość majątku Spółki (Uchwała nr 15).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań wekslowych o charakterze gwarancyjnym z tytułu zabezpieczenia pożyczek, które zostaną udzielone Spółce przez zewnętrzne podmioty fizyczne i prawne, z wyłączeniem członków Zarządu, na działania inwestycyjne, operacyjne i rozwojowe oraz związane z finansowaniem dalszej działalności Spółki, w wyniku czego zobowiązania te przekroczą wartość majątku Spółki, oraz na zastosowanie innych zabezpieczeń tych pożyczek (Uchwała nr 16).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu Spółki (Uchwała nr 17).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań wekslowych o charakterze gwarancyjnym z tytułu zabezpieczenia pożyczek, udzielanych przez członków Zarządu Spółki, w wyniku czego zobowiązania te przekroczą wartość majątku Spółki oraz na zastosowanie innych zabezpieczeń tych pożyczek (Uchwała nr 18).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań, w wyniku których zobowiązania Spółki, wynikające z umów i innych czynności prawnych związanych z finansowaniem dalszej działalności Spółki, z wyłączeniem udzielonych Spółce pożyczek, przekroczą wartość majątku Spółki (Uchwała nr 19).
 26. Wolne wnioski.
 27. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczenia uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i posiadają 1 głos każda.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa, natomiast przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z właściwego rejestru wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji danej osoby prawnej. Osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych w Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu MEDICAL CONTINENCE CENTERS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 8/09/2020 Rady Nadzorczej Spółki MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A. w Warszawie.

Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

 1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  i
 2. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej info@centrumkontynencji.pl wraz z dokumentami:

 1. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 1);
 2. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, jego pełnomocnika lub osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL.

Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe, po pozytywnej weryfikacji przez Spółkę, poprzez łącze (platforma informatyczna Meeting15), które umieszczane będzie na stronie internetowej Spółki (http://medicalcontinencecenters.eu/) na 7 dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Warunki i parametry techniczne urządzeń dla uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

 1. łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s;
 2. urządzenie z wyświetlaczem/monitorem i głośnikiem typu: komputer PC, notebook, tablet, smartphone lub inne, posiadające przeglądarkę internetową Chrome, Edge, Safari w najnowszej dostępnej wersji dla danego urządzenia.

W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, do przesłania Oświadczenia przepisy Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu dotyczące sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio.

Wszystkich Akcjonariuszy, którzy zamierzają uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki prosimy o potwierdzenie tego zamiaru telefonicznie: 22 279 49 02 lub poprzez e-mail: info@centrumkontynencji.pl.

Akcjonariusze, których uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Spółkę uzyskają możliwość dostępu do projektów uchwał oraz sprawozdań Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o połączenie się na około 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Zarząd Medical Continence Centers S.A.

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

DEMATERIALIZACJA

1 stycznia 2020 roku częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1798), która nakłada na spółki akcyjne obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji.

Dematerializacja akcji to proces polegający na pozbawieniu akcji jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej, i zastąpienie go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze.

Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 przesunęła termin dematerializacji akcji o 2 miesiące, z 1 stycznia 2021 na 1 marca 2021.

HARMONOGRAM

do 30 września 2020
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a Zarząd podpisuje z nim umowę.
W dniu 21 września 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Medical Continence Centers S.A. dokonało wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, KRS: 0000274307, NIP: 1070006735 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy w celu przeprowadzenia obowiązkowej dematerializacji akcji Spółki.

30 września 2020
Ostateczny termin na publikację pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce.
28 września 2020 - pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (PDF do pobrania)

30 września 2020 - 31 stycznia 2021
Obowiązek dokonania kolejnych wezwań do złożenia akcji - w sumie pięciokrotnie w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc, ani nie krótszym niż dwa tygodnie.
19 października 2020 - drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (PDF do pobrania)
9 listopada 2020 - trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (PDF do pobrania)
30 listopada 2020 - czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (PDF do pobrania)
21 grudnia 2020 - piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce (PDF do pobrania)

do 28 lutego 2021
Przekazanie do Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A., wybranego w dniu 21 września 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, wymaganych dokumentów:
- listy akcjonariuszy, którzy dokonali złożenia posiadanych akcji w siedzibie Spółki,
- wypełnionych przez akcjonariuszy kwestionariuszy poświadczających złożenie akcji w siedzibie Spółki - wzór kwestionariusza dostępny jest do pobrania TUTAJ.
Do końca lutego 2021 roku Spółka MCC przekazała do Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. listę akcjonariuszy, którzy dokonali złożenia w siedzibie Spółki posiadanych akcji wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

1 marca 2021
Utrata ważności przez akcje w formie dokumentowej.
Ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy - akcjonariuszami będą tylko osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, które wcześniej złożyły w siedzibie Spółki akcję wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

1 stycznia 2026
Od tego dnia następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane.

ZESPÓŁ


BIURO ZARZĄDU


 Aneta-Makowiecka-CM

Aneta Makowiecka

Dyrektor Zarządzająca

 

content-person-katarzyna-baj

Katarzyna Baj

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku biologia o specjalności ochrona środowiska, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu informatyki.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jako specjalista ds. promocji i szkoleń, prowadziła również punkt konsultacyjny Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej utworzony i nadzorowany przez UKIE. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu biurem, w realizacji zadań administracyjnych, planowaniu, organizacji oraz w obsłudze i rozliczaniu projektów EFS. Od początku aktywnie uczestniczy w rozwoju Spółki MCC.

W pracy ambitna perfekcjonistka, w życiu codziennym stara się odnaleźć piękno w rzeczach zwykłych i prostych. Spełniona mama i żona. Uwielbia taniec towarzyski. Dzięki systematycznej pracy i zaangażowaniu osiąga w tej dziedzinie medalowe sukcesy.

Milena-Bekarska

Milena Bękarska-Świeżak

Specjalista ds. marketingu

Absolwentka Wyższej Szkoły Promocji, Mediów i Show Businessu ze specjalizacją z reklamy oraz podyplomową specjalizacją z organizacji eventów i sponsoringu.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas studiów - pracowała w agencji eventowej, promowała nowe marki na rynku modowym, współpracowała z agencjami marketingowymi, współtworzyła portal o tematyce kulturalnej. Aktualnie odpowiada za organizację konferencji, kongresów i szkoleń, głównie o tematyce medycznej. Od początku aktywnie uczestniczy w rozwoju Spółki MCC. 

Pełna energii, z głową pełną pomysłów. Towarzyska, bardzo lubi pracę w zespole, kontakt z klientami i podwykonawcami. Uwielbia kino i teatr, zawsze wie, co warto zobaczyć, gdzie pójść zjeść czy potańczyć.

Karolina-Ciepiela-MCC

Karolina Ciepiela

Specjalista ds. rozwoju

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (nauki polityczne ze specjalizacją marketing polityczny) oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (europeistyka).

Na początku kariery zawodowej uczestniczyła w pracach biura prasowego XV i XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, a także organizacji konferencji gospodarczych. Aktualnie odpowiada za organizację konferencji, kongresów i szkoleń o tematyce medycznej i senioralnej. Od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi. Od 2010 roku sekretarz redakcji "Kwartalnika NTM", poświęconego zagadnieniom urologicznym i ginekologicznym. Od początku aktywnie uczestniczy w rozwoju Spółki MCC.

Interesuje się zagadnieniami marketingu, nie tylko w wydaniu politycznym. Na bieżąco śledzi rozwój branży eventowej. Miłośniczka kryminałów, serialu "Friends", jazdy konnej i piłki nożnej, zwłaszcza w wykonaniu FC Barcelona.

Katarzyna-Michalczuk

Katarzyna Michalczuk

Koordynator projektu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek administracja).

Od początku studiów opanowywała sztukę wielozadaniowości łącząc naukę i pracę zawodową. Przez pierwsze lata związana z branżą fitness, gdzie nie był jej obcy stały kontakt z ludźmi. Tam też uczyła się empatii i cierpliwości, które są niezbędne przy profesjonalnej obsłudze klienta. Szukając jednak swojego miejsca w 2021 trafiła do branży medycznej, w której - jak się okazuje - bardzo dobrze się odnalazła.

W pracy, oprócz profesjonalizmu, liczy się dla niej dobra atmosfera i poczucie humoru. Prywatnie fanka krótkoterminowych wycieczek, podczas których zawsze odnajdzie restauracje serwujące najlepsze jedzenie (oczywiście w dobrej cenie) i odkryje nowe miejsca, najchętniej te mniej znane turystom. Wykorzysta również każdą okazję na dobry koncert.

Piotr Bobin

Kierownik działu finansowo-księgowego

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wydziału Weterynaria oraz studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu. Przez ostatnie 25 lat pełnił m.in. funkcje głównego księgowego (Warsaw Voice S.A., WV Marketing Sp. z o.o., RAF-POLSKA Sp. z o.o.) oraz dyrektora finansowego (Szwejkowski Target Projekt Sp. z o.o., Origin Polska Sp. z o.o.)

W okresie swojej 25-letniej kariery zajmował się prowadzeniem rachunkowości zarówno spółek joint venture jak również spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Posiada dużą wiedzę z zakresu przepisów podatkowych oraz kadrowo-płacowych jak również znajomość komputerowych systemów finansowo-księgowych. Od początku uczestniczy w tworzeniu budżetu i prognoz finansowych dla Spółki MCC.

Interesuje się zagadnieniami z zakresu finansów oraz zastosowania systemów CRP w przedsiębiorstwach. Miłośnik gier komputerowych, strategicznych, ale również dobrej książki i filmów sci-fi i fantasy.


CENTRUM MEDYCZNE MCC WARSZAWA


Bozena-Andrzejczyk-CM

Bożena Andrzejczyk

Doradca Klienta - Kierownik Operacyjny Centrum Medycznego MCC w Warszawie

Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania finansami. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie. Ukończyła również Certyfikowany kurs księgowości, zorganizowany przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości "CEDOZ".

Była uczestniczką i ukończyła program eMBA w Ochronie Zdrowia realizowany przez Prometriq Akademię Zarządzania w Sopocie, w zakresie:

 • specyfikacja zarządzania w ochronie zdrowia,
 • komunikacja menedżerska,
 • prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego,
 • informatyka i interoperacyjność,
 • koordynowana opieka zdrowotna.

Ma 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, które wykorzystywała w pracy w dużej firmie medycznej.

Prywatnie i w pracy - perfekcjonistka, ceni sobie szczerość, lojalność i poczucie humoru. Uwielbia rozmawiać z ludźmi, uważa, że od każdego może nauczyć się czegoś cennego.

Barbara-Olszewska-CM

Barbara Olszewska

Doradca Klienta - Zastępca Kierownika Operacyjnego Centrum Medycznego MCC w Warszawie

Absolwentka Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada  wieloletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora obsługi pacjenta,  które zdobyła w renomowanej prywatnej placówce medycznej.

W 2016 r. ukończyła szkolenia w zakresie:

 • "Efektywna komunikacja w osiąganiu celów w zespole recepcyjnym",
 • "Efektywna komunikacja w prowadzeniu rozmów i przekazywaniu informacji zwrotnej".

Dobro pacjenta jest dla niej najważniejsze. Osoba kreatywna, wielozadaniowa, nastawiona na cel i działanie. W pracy ceni sobie dobrą komunikację i profesjonalizm.

Prywatnie spełniona mama. Od niedawna miłośniczka kotów.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma. Takim mottem kierują się założyciele MCC. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibilty) realizowana przez MCC oznacza zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie oraz szerokie relacje z otoczeniem firmy, przy uwzględnianiu rosnących standardów ochrony środowiska.

Podejmując działania na rzecz swoich interesariuszy i społeczności MCC, traktujemy je nie jako koszty, ale inwestycje, które prowadzą do osiągnięcia następujących celów:

 • zwiększenie lojalności Pacjentów i interesariuszy
 • poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi
 • wzrost konkurencyjności
 • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników
 • pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników
 • wzrost wiarygodności społecznej
  ...i w efekcie wzrost zainteresowania inwestorów akcjami MCC

Wśród kluczowych narzędzi, które pozwolą osiągnąć MCC cele określone w ramach realizacji CSR, należą m.in.:

 • marketing zaangażowany społecznie poprzez uwzględnianie w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i potrzeb społecznych
 • kampanie społeczne ukierunkowane na zmianę postaw i zachowań Pacjentów i ich bliskich, przy pomocy mediów, zarówno tradycyjnych jak i społecznościowych
 • współpraca międzysektorowa podejmowana z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi oraz samorządem lokalnym

W polskich warunkach innym ważnym obszarem działań na rzecz CSR jest nadal edukacja i promocja samej idei. Wybierając drogę rozwoju poprzez crowdfunding chcemy także w ten sposób przyczynić się do jej szerzenia.

CROWDFUNDING

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe to dynamicznie rozwijające się źródło finansowania innowacyjnych projektów na świecie. W Polsce, po zwiększeniu limitu ze 100 tys. EUR do 1 mln EUR już teraz obserwujemy wzrost nowych emisji akcji realizowanych tą drogą.

Pomimo możliwości finansowania rozwoju spółki za pomocą tradycyjnych źródeł finansowania, założyciele MCC uznali za kluczowe dotarcie do możliwie jak najszerszej grupy społeczności już na etapie zbierania funduszy niezbędnych do uruchomienia pierwszej wzorcowej placówki leczenia kontynencji w Polsce.

Więcej informacji o pierwszej emisji akcji MCC (2019) na stronie www.mcc.beesfund.com.