KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Medical Continence Centers S.A.
Biuro Zarządu
ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
tel. 22 279 49 02 / 04

Zagadnienia związane z działalnością spółki MCC, w tym inwestycje i plany rozwojowe:
e-mail: zarzad@centrumkontynencji.pl

Pozostałe zagadnienia:
e-mail: biuro@centrumkontynencji.pl

Centrum Medyczne MCC - Warszawa:
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
www.centrumkontynencji.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres:
e-mail: iod@centrumkontynencji.pl
ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
Z nagłówkiem: "Inspektor Ochrony Danych".

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A.
REGON: 380961096
NIP: 1182178631
KRS: 0000743658
TEL.: +48 22 279 49 02
Kapitał zakładowy: 204 814 ZŁ (opłacony w całości); Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział KRS

STATUT SPÓŁKI