INFORMACJE PRASOWE

PROF. PIOTR BŁĘDOWSKI LAUREATEM MEDALU IM. WACŁAWA SZUBERTA

Profesor Piotr Błędowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej MCC został tegorocznym laureatem Medalu im. Wacława Szuberta. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 4 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. 

WIĘCEJ

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MCC DOKONAŁO WYBORU DOMU MAKLERSKIEGO

21 września 2020 roku w Hotelu Gromada Centrum, przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Medical Continence Centers S.A., podczas którego dokonano wyboru domu maklerskiego, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.

WIĘCEJ