INFORMACJE PRASOWE

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MCC DOKONAŁO WYBORU DOMU MAKLERSKIEGO

21 września 2020 roku w Hotelu Gromada Centrum, przy Placu Powstańców Warszawy 2 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Medical Continence Centers S.A., podczas którego dokonano wyboru domu maklerskiego, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.

WIĘCEJ

ROZPOCZYNA SIĘ ŚWIATOWY TYDZIEŃ KONTYNENCJI 2020

Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week, WCW) jest inicjatywą Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), służącą popularyzacji problematyki nietrzymania moczu i promowaniu interdyscyplinarnego podejścia do jego leczenia. Obchody Światowego Tygodnia Kontynencji służą budowaniu świadomości wpływu nietrzymania moczu na życie pacjentów i zachęcaniu ich do szukania pomocy, by nie musieli cierpieć w milczeniu. Tegorocznej, polskiej edycji trwającej od 15 do 19 czerwca towarzyszy hasło "Solidarni w pandemii".

WIĘCEJ